user_mobilelogo
 

zsss logo podravje 300 14www.zsss-podravje.si

 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška


(Association of Free Trade Unions of Slovenia, Regional organisation of Podravje and Koroška)

Address Neratova ulica 4, 2000 Maribor, Slovenia
Contact person Gregor Cerar
Phone +386 2 234 83 00
Fax +386 2 234 83 13
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

eng

ZSSS is voluntary and democratic organization, independent of political parties, parliament, government and religious communities. It brings together 23 trade unions from different sectors all over Slovenia. Regional organization ZSSS Podravje and Carinthia offers professional assistance to all members of trade unions organized by employers in the area of Drava and Carinthia. We provide organizational and technical support all at a district or regional level, with technical assistance in the enforcement of collective agreements with employers and also monitor the implementation of collective agreements.
Each member has the right to free legal assistance in the field of labor relations and social areas (pension and disability insurance and health care). Certainly, this is an extremely important aid, because the idea is that through authorized attorneys or legal assistance to members of a trade union: (a) the claim of employment relationships; (b) the submission of applications in the field of health care relationships, a Pension and Employment Service; (c) the judicial arrangements, compositions, liquidations and bankruptcies.

si

ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 23 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije. Območna organizacija ZSSS Podravje in Koroška nudi strokovno pomoč vsem članov sindikatov organiziranih pri delodajalcih na področju Podravja in Koroške. Nudimo organizacijsko in strokovno podporo vsem na območni oziroma regionalni ravni, strokovno pomoč pri uveljavljanju kolektivnih pogodb pri delodajalcih in tudi nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb.
Vsak član ima pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnopravnih razmerij in socialnega področja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstvo). Vsekakor je to izredno pomembna pomoč, saj gre za to, da se preko pooblaščenih odvetnikov oziroma pravnikov članom sindikata zagotavlja pomoč pri tožbenih zahtevkih iz delovnopravnega razmerja, pri vlaganju zahtevkov s področja zdravstvenih razmerjih, ZPIZ-a in Zavoda za zaposlovanje, v postopkih prisilnih poravnav, likvidacij in stečajev.

 

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union