user_mobilelogo

 

 Stajerska gospodarska zbornica 248x300
www.stajerskagz.si

 

 

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
(Chamber of Commerce and Industry of Štajerska)

 

Address Ulica talcev 24, 2000 Maribor, SLOVENIA
Contact person Mojca Tominšek
Phone +386 2 220 87 00
Fax +386 2 220 87 11
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

eng

Chamber of Commerce and Industry of Štajerska represents the business community of Podravje Region (north-east part of Slovenia), provides support and advice to companies as well as a full range of professional services aimed at strengthening competitiveness of its members. Chamber provides contact, consulting services and wide promotional activities for companies and entrepreneurs: training & education, business conferences, consultations, researches, brochures & literature etc. The role of the chamber is also to represent views and interests of their members to local, regional and state policies. The chamber developed a wide range of partnerships with local and national institutions, contacts with local politicians, municipalities, educational institutions (University), research institutions and other institutions that are important for economy in the region and development of the region and support for companies.

si

Štajerska Gospodarska Zbornica zastopa gospodarstvo Podravske regije (severno-vzhodni del Slovenije), nudi podporo in svetovanja za podjetja, kot tudi številne druge strokovne storitve, ki pomagajo pri povečanju konkurenčnosti članov zbornice. Zbornica nudi kontakte, svetovalne storitve in različne promocijske aktivnosti za podjetja in podjetnike: usposabljanja in izobraževanja, poslovne konference, posvetovanja, raziskovalne aktivnosti, brošure in strokovno literaturo itd. Vloga zbornica je tudi v zastopanju mnenj in interesov svojih članov nasproti lokalnim, regionalnim in nacionalnim politikam. Zbornica razvija različna partnerstva z lokalnimi in nacionalnimi organizacijami, kontakte z lokalnimi politiki, občinami, izobraževalnimi institucijami (Univerzo), razvojnimi institucijami in drugimi organizacijami pomembnimi za gospodarstvo v regiji, regionalni razvoj in podporo podjetjem.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union