user_mobilelogo
prizma logowww.fundacija-prizma.si

 

 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities, an institution

Address Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, Slovenia
Contact person Dušanka Lužar Šajt
Phone +386 2 333 13 30
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

eng

PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities, an institution, was funded in July 2011 according to the Law of Labour Market Regulation (Gazette of Republic of Slovenia No. 80/10) - ZUTD and is the legal successor of Regional Labour Fundation of Podravje (RLFP), funded in 2000 as a non-profit organisation for active labour market policy measures implementation. PRIZMA foundation combines national, local, private and EU sources with the purpose to prevent unemployment, maintain workplaces and to create new employment opportunities in Podravje region.
PRIZMA Foundation and social partners stimulate creation of work places and decrease rates of unemployment, which contributes to essential improvement of socio-economic situation in the region. Foundation is one of the most vital actors in the region in increasing employment possibilities of redundant workers and unemployed by stimulating their reintegration into the labour market.
Activities of the Foundation are focused on supporting the unemployed and companies by renewal of human resources and preparation of HR renewal programs,human resource development plans and plans to train the employees. Activities of PRIZMA foundation are focused especially in counselling by career planning, self-employment, lifelong learning, mentoring, improvement of competences and skills with training and other supporting measures to redundant workers and unemployed.

 

 

si

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova je julija 2011 v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Ur.l.RS št.80/10) postala pravni naslednik Regionalnega sklada dela Podravje (RSDP), ki je bil ustanovljen leta 2000 kot nepridobitna ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja. Fundacija PRIZMA združuje nacionalna, lokalna, privatna in EU sredstva z namenom preprečevanja brezposelnosti, ohranjanja delovnih mest in kreiranja novih zaposlitvenih priložnosti v Podravju.

Fundacija PRIZMA skupaj s socialnimi partnerji pospešuje kreiranje delovnih mest in zniževanje stopnje brezposelnosti ter bistveno prispeva k izboljšanju socio-ekonomske situacije v regiji. Je eden izmed ključnih akterjev v regiji pri povečevanju zaposlitvenih priložnosti presežnih delavcev in brezposelnih oseb ter pri spodbujanju njihove ponovne vključitve na trg dela.

Aktivnosti Fundacije PRIZMA so usmerjene k podpori brezposelnim in podjetjem pri kadrovski prenovi in pripravi programov kadrovske prenove, načrtov razvoja človeških virov in načrtov usposabljanja zaposlenih. Aktivnosti Fundacije PRIZMA so osredotočene predvsem v svetovanje pri načrtovanje kariere, (samo)zaposlovanju, vseživljenjskem učenju, mentorstvu, izboljšanju kompetenc in spretnosti z usposabljanjem in druge podporne ukrepe presežnim delavcem in brezposelnim.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union