user_mobilelogo

srb

PANČEVO, 17. mart 2015. (TV Pančevo) – Savez samostalnih sindikata Grada Pančeva deo je projekta „DEMINE“, koji je predstavljen članovima sindikata pančevačkih preduzeća. Osnovna tema skupa bila je uključivanje zaposlenih u donošenje odluka u preduzećima. Glavni nosilac projekta je slovenačka Fondacija „Prizma“, a partneri su Privredna komora Hrvatske i Savez slobodnih sindikata Slovenije. Projekat je počeo krajem 2014. godine i treba da se završi do kraja ove godine, a finansirala ga je Evropska unija. ShareThis

„Zajedničkim učešćem do poverenja i uspešnog poslovanja“ naziv je Nacionalnog foruma koji je Savez samostalnih sindikata Grada Pančeva organizovao u okviru međunarodnog projekta „DEMINE“. Glavna ideja projekta je uključivanje zaposlenih u regionu u donošenje odluka u preduzećima.

- Učešće može biti različito i na različitim nivoima. Analizirali smo našu zakonsku regulativu koja je učešće prepoznala kroz osnivanje saveta zaposlenih, kroz sindikalno delovanje i, naravno, kroz učešće zaposlenih u različitim telima, organima ustanova i organizacija najrazličitijih poslodavaca, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Po delatnostima i sektorima u Srbiji je to veoma raznorodno i različito. Mi hoćemo da mapiramo i analiziramo našu praksu, tj. naše stanje, te da onda to stanje i primere dobre prakse predstavimo kolegama iz Slovenije i Hrvatske, rekla je Marija Ćurčin, saradnica.

Nosilac projekta je Fondacija za unapređenje mogućnosti za zapošljavanje „Prizma“ iz Maribora, a finansijer je Evropska unija. Pored pančevačkog Sindikata, učestvuje i Savez slobodnih sindikata Slovenije i Privredna komora Hrvatske. Unapređenje saradnje i razmena iskustava trebalo bi da unaprede položaj zaposlenih u pomenutim zemljama, naglasila je Marija Ćurčin, saradnica projekta.

- Imaćemo transnacionali forum koji će se održati za dva meseca u Hrvatskoj. Na njemu ćemo čuti kakva je praksa kolega iz Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja koje imaju dobre primere uključivanja zaposlenih u donošenje odluka. Pokušaćemo da izradimo neke alate u vidu priručnika, na kraju ćemo imati mogućnost da održimo treninge namnjene zaposlenima u Srbiji, na kojima će biti reči o alatima koje će zaposleni moći da primene u svojim mikrosredinama, dodala je Marija Ćurčin.
Članica Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Suzana Jovanović istakla je primere dobre prakse koji postoje u Pančevu, naglasivši da je socijalni dijalog jedna od osnovnih tekovina svakog društva.

- Tema ovog projekta jeste aktuelizovanje nečega što smo imali nekada u nekom drugom obliku, a to je učešće zaposlenih u upravljanju. Sindikat pre svega vidi učešće zaposlenih u upravljanju privrednim subjektima, ali mi smo temu malo proširili, s obzirom na to da imamo dobru praksu u Gradu Pančevu. Mi neko vreme već praktikujemo da zaposleni preko sindikata imaju svoj uticaj na odluke koje se tiču Grada. Jedan vid toga jeste učešće sindikata u radu Gradskog veća. Oni su na svakoj sednici prisutni, obavešteni, a drugo jeste učešće zaposlenih u gradskom Savetu za zapošljavanje. Savet se trudi da, osim pripreme lokalnog Akcionog plana, sprovodi sve mere koje predvidimo, rekla je Suzana Jovanović, članica Gradskog veća.

O zakonskim okvirima u oblasti uključivanja zaposlenih u donošenje odluka u preduzećima govorili su sekretar Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta Milina Tušljak i Snežana Bogdanović iz Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je pogled na stvarno stanje uključivanja zaposlenih u celokupan privredni sistem iznela Mirjana Uzelac, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Grada Pančeva. Primere dobre prakse u poslovanju izneli su Željko Jelkić iz JKP-a „Grejanje“, kao i Boban Đurđev iz Saveza samostalnih sindikata Pančeva, koji je objasnio učešće predstavnika sindikata u radu Gradskog veća.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union