user_mobilelogo

eng

June 12, 2015 – Maribor, Slovenia

In the framework of the cycle »Co-creating in Weaver community centre« an event for employers was organized where the participants discussed, why the “economic democracy” is motivation factor for increasing the efficiency and effectiveness in companies. Good practice examples on how some organizations involved employees in decision making process, were presented.

si

»Soupravljanje in soodločanje zaposlenih – pot iz krize?«, za nove možnosti povezovanja in izzive medsebojnega sodelovanja

V okviru cikla »Soustvarjamo v Tkalki« smo organizirali dogodek, na katerem so udeleženke in udeleženci razpravljali, zakaj je »ekonomska demokracija« lahko motivacijski faktor, s katerim se povečuje učinkovitost in uspešnost zaposlenih pri poslovanju v podjetjih. Predstavili smo primere dobre prakse, kako so se v nekaterih podjetjih lotili vključevanja zaposlenih v soodločanje v podjetju.

eng

March 16, 2015 – Ljubljana, Slovenia

National forum within the EU project DEMINE was held in Ljubljana on March 16, 2015.

The conference was held at the Government Palace and was attended by prominent representatives of the Slovenian government and the economy: Dr. Miro Cerar, Prime Minister, Zdravko Počivavšek, Minister of Economic Development and Tourism, Dr. Anja Kopač Mrak, Minister of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Tadej Slapnik, Secretary of State responsible for the establishment of a dialogue with civil society and coordination of civic initiatives and social entrepreneurship, Metod Dragonja, State Secretary, Ministry of Finance, Andrej Zorko, Association of Free Trade Unions of Slovenia, directors of Slovenian State Holding,  Bank Assets Management Company, representatives of the Slovenian Chamber of Commerce, University of Ljubljana and project partners. The cases of good practice in Domel, M TOM, CAAP, … were presented. 

si

Nacionalni posvet “S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja“ - stanje in izzivi na področju ekonomske demokracije v Sloveniji

Posvet je potekal v vladni palači in so se ga udeležili najvidnejši predstavniki slovenske vlade in gospodarstva: dr. Miro Cerar, predsednik vlade, Zdravko Počivavšek, minister za gospodarski razvoj in turizem, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, mag. Metod Dragonja, državni sekretar, Ministrstvo za finance, Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, direktorji Slovenskega državnega holdinga, DUTB, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Univerze v Ljubljani in projektnih partnerjev. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks: Domel, M TOM, CAAP…

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union