user_mobilelogo

Gradiva iz foruma-SI

Pridržujemo si avtorske pravice za vsa gradiva, ki so jih ustvarili avtorji i projektni partnerji. Razmnoževanje ali uporaba gradiv je dovoljena izključno na podlagi pisnega soglasja avtorjev ali vodilnega projektnega partnerja, Fundacije PRIZMA.  Uporabnikom je dovoljena uporaba gradiva za lastne, ne pa komercialne namene le, če spoštujejo naslednja pravila: dokumentov se ne sme spreminjati ali ponarejati, ne sme se zaračunavati pristojbin, priložene morajo biti informacije o avtorjih ter navedba spletne strani http://demine.eu/.  

 
Powered by Simple
Disclaimer
slo
Pridržujemo si avtorske pravice za vsa gradiva, ki so jih ustvarili avtorji i projektni partnerji. Razmnoževanje ali uporaba gradiv je dovoljena izključno na podlagi pisnega soglasja avtorjev ali vodilnega projektnega partnerja, Fundacije PRIZMA. Uporabnikom je dovoljena uporaba gradiva za lastne, ne pa komercialne namene le, če spoštujejo naslednja pravila: dokumentov se ne sme spreminjati ali ponarejati, ne sme se zaračunavati pristojbin, priložene morajo biti informacije o avtorjih ter navedba spletne strani http://demine.eu/.

ang
We reserve the copyright for any material created by the authors and the project partners. Reproduction or use of materials is permitted only upon written consent of the authors or the leading project partner, the PRIZMA Foundation. Users are allowed to use the material for their own, but not for commercial purposes only if they comply with the following rules: documents may not be altered or falsified, fees may not be charged, and must be accompanied by information on the authors and mentioned the website http://demine.eu /.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union