user_mobilelogo


eng

National forums were organised in order to exchange information, opinions, to share good practices among National strategic (focus) action grups of stakeholders and other interested participants. Altogether there were 109 participants in 3 national forums in Ljubljana (Slovenia), Pancevo (Serbia) and Krapina (Croatia), of which more than 48 % were women.

si

Nacionalni forumi so bili organizirani z namenom izmenjave informacij, mnenj, za izmenjavo dobrih praks med nacionalnimi strateškimi (fokusnimi) akcijskimi skupinami deležnikov in drugimi zainteresiranimi udeleženkami in udeleženci. Skupaj je bilo na 3 nacionalnih forumih v Ljubljani (Slovenija), Pančevu (Srbija) in Krapini (Hrvaška) 109 udeležencev, od tega več kot 48 % žensk.

cro

Nacionalni forumi su organizirani u cilju razmjene informacija, mišljenja, dijeljenja dobre praksi među nacionalnim strateškim (fokus) akcijskim skupinama dionika i drugih zainteresiranih sudionika. Sve u svemu bilo je 109 sudionika na 3 nacionalna foruma u Ljubljani (Slovenija), Pančevu (Srbija) i Krapini (Hrvatska), od čega više od 48% bile su žene.

srb

Nacionalni forum su organizovani u cilju razmene informacija, mišljenja, za razmenu dobrih praksi među nacionalnim strateškim (fokus) akcionim grupama zainteresovanih strana i drugih zainteresovanih učesnika. Sve u svemu bilo je 109 učesnika na 3 nacionalna foruma u Ljubljani (Slovenija), Pančevu (Srbija) i Krapini (Hrvatska), od kojih više od 48 % bile su žene.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union