user_mobilelogo

si

Informativno usposabljanje Uvajanje participacije zaposlenih v poslovno prakso – S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja smo za predstavnike zaposlenih izpeljali 21. oktobra 2015, za delodajalce pa 10. novembra 2015 v Skupnostnem centru Tkalka Maribor. Prvega usposabljanja se je udeležilo 15 predstavnikov in predstavnic zaposlenih iz podjetij iz Podravja. Predstavnikov delodajalcev je bilo 12.
Udeleženci in udeleženke so se seznanili z osnovami delavske participacije, z evropskimi in slovenskimi zakonskimi okviri za uvajanje le-te v poslovno prakso, z različnimi oblikami vključevanja zaposlenih in primeri dobre prakse iz Slovenije in tujine. Vsa vprašanja smo na prvem usposabljanju osvetlili z vidika zaposlenih, na drugem pa z vidika delodajalca.

eng

Training for employee & employers representatives, Maribor, Slovenia

Informative training Introduction of employee participation in business practices - Building trust and successful business through participation was for employee representatives carried out on 21 October 2015, and for representatives of employers on 10 November 2015 in the community centre "Tkalka" Maribor. The first training was attended by 15 employee representatives of companies from the Podravje region. The second training was attended by 12 representatives of employers.

Participants learned the basics of worker participation, with European and Slovenian legal framework for the introduction of the latter into the business practices of various forms of employee involvement and examples of good practice from Slovenia and abroad. All issues have been at the first training discussed from the point of view of employees, and at the second from the point of view of the employers.

Vabilo in program / Invitation & programme

Obveščamo vas, da je usposabljanje za delodajalce na temo »Uvajanje participacije zaposlenih v poslovno prakso – S SODELOVANJEM DO ZAUPANJA IN USPEŠNEGA POSLOVANJA« zaradi obilice dogodkov prestavljeno v mesec november.

Vse delodajalce, ki želite v podjetjih / organizacijah povečati učinkovitost in uspešnost zaposlenih za boljše poslovanje ter razmišljate o njihovi vključitvi v soodločanje vabimo, da se nam pridružite na usposabljanju v torek, 10. novembra 2015, med 9. in 15.30 uro, na lokaciji Tkalski prehod 4, Maribor, I. Nadstropje.

Program prijave

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union