user_mobilelogo

srb

trening „Zajedničkim učešćem do poverenja i uspešnog poslovanja“, održan je 30. oktobra 2015. godine u Svečanoj sali Saveza samostalnih sindikata grada Pančeva i opština, kao jedna od projektnih aktivnosti namenjena predstavnicima sindikalnih organizacija. Trening je polaznicima omogućio unapređenje nivoa informisanosti i znanja o participaciji zaposlenih i njenim pozitivnim efektima, predstavio praktične alate za razvoj participacije zaposlenih u preduzećima i omogućio razmenu iskustava u vezi unapređenja postojećeg stanja u pogledu učešća zaposlenih u procesima odlučivanja u preduzećima.

Na treningu je učestvovalo 20 učesnika, predstavnika sindikalnih organizacija preduzeća, kompanija i javnih ustanova sa teritorije grada Pančeva.

„Trening mi je omogućio da saznam više o participaciji zaposlenih, načinima kako se ona implementira i efekte koje ona ima na procese rada. Saznao sam kako se ona odvija u EU, a kako je implementiraju naše kolege u Sloveniji i Hrvatskoj. Voleo bih da imamo više ovakvih susreta, mislim da su veoma korisni.“ Vladimir Krstić, učesnik treninga.

eng

Training "The joint participation of the trust and successful business", was held on 30 October 2015 in the Conference Hall of the Alliance, the city of Pancevo and municipalities, as one of the project activities for the representatives of trade union organizations. Training enabled the participants to further raise their awareness and knowledge of the participation of employees and its positive effects, introduced practical tools for the development of employee participation in companies and facilitate the exchange of experiences on the improvement of the current situation regarding the participation of employees in decision-making processes in companies.
The training was attended by 20 participants, representatives of trade union organizations of enterprises, companies and public institutions in the city of Pancevo.

"The training has enabled me to learn more about the participation of employees, how it is implemented and the effects it has on work processes. I learned that it takes place in the EU and how it is implemented by our colleagues in Slovenia and Croatia. I wish we had more of these meetings, I think they are very useful." Vladimir Krstic, participated in training

Vesti treninga na lokalnoj tv stanici: http://rtvpancevo.rs/Vesti/Ekonomija/samo-zadovoljan-i-dobar-radnik-deo-preduzeca.html

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union