user_mobilelogo

cro

EDUKACIJA
Kako i zašto poticati sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju
Krapina, 10. studeni 2015.

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina organizirala je edukaciju koja se u sklopu projekta DEMINE održala u Krapini 10. studenog 2015. godine. Edukacija je održana s ciljem podizanja svijesti o važnosti uključivanja zaposlenika u poslovanje tvrtki, kako bi se osigurao njihov veći angažman u nastojanju da se postigne poduzetnički uspjeh, gospodarski napredak te da se potaknu drugi pozitivni socijalni učinci. Edukacija je organizirana za poslodavce (menadžere, predstavnike poslodavaca, ljude na rukovodećim položajima u tvrtkama i institucijama, ...), a sudjelovalo je 16 sudionika.
Na početku, u ime projektnog tima, Lucija Šipek je održala pozdravni govor. Izrazila je zadovoljstvo zbog broja sudionika te ukratko predstavila aktivnosti projekta DEMINE.
Edukaciji je nazočio i zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije Anđelko Ferek Jambrek. Pohvalio je temu edukacije i u nastavku se osvrnuo na značaj radnika u našem gospodarstvu. Napomenuo je da tvrtke svoj uspjeh djelomično duguju menadžmentu, a velikim dijelom i odgovornim radnicima, što se osobito dobro može vidjeti na području naše Županije.
Nakon uvodnih govora predstavili su se svi polaznici edukacije te iskazali svoja očekivanjima od treninga.
Trening je održao predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Darko Šeperić. Započeo je s predstavljanjem priručnika za uvođenje participacije u poslovnu praksu Sudjelovanjem do povjerenja i uspješnog poslovanja koji u prvi plan stavlja važnost sudjelovanja zaposlenika u svrhu postizanja uspješnog poslovanja tvrtki i organizacija, pruža praktične smjernice, alate i primjere dobre prakse. Priručnik je jedan od glavnih rezultata čitavog projekta, nastao u suradnji projektnih partnera. Priručnik je podijeljen svim sudionicima kao materijal za edukaciju.
Tijekom programa edukacije sudionici su upoznati s općim značenjem sudjelovanja zaposlenika, s EU i nacionalnim zakonodavstvom te političkim okvirom sudjelovanja zaposlenika, s ključnim modelima za uvođenje sudjelovanja zaposlenika, alatima koji se mogu koristiti za poboljšanje sudjelovanja zaposlenika te primjerima dobrih praksa iz priručnika.
Na kraju edukacije, sudionici su primili potvrde o sudjelovanju.

POZIV na edukaciju i predstavljanje priručnika u sklopu EU projekta DEMINE
Krapina, 10. studenog 2015


eng

TRAINING
How and why to encourage employee participation indecision-making
Krapina, November 10, 2015

Croatian Chamber of Economy County Chamber Krapina organized training within the EU project DEMINE which was held in Krapina on November 10, 2015. The training was organized with the aim to raise awareness about the importance of engaging employees in the operations of the company, in order to ensure their greater involvement in the effort to achieve entrepreneurial success, economic prosperity and to encourage other positive social effects. The training was organized for employers (managers, other employers representatives, people in management positions in companies and institutions, ...) and was attended by 16 participants.
At the beginning, on behalf of the project team, Lucija Šipek gave an introductory welcoming speech. She expressed her satisfaction with the attendance at the event and briefly presented the activities of the project DEMINE.
The training was also attended by Deputy Prefect Zagorje-Krapina County Anđelko Ferek Jambrek. He commended the theme of education and referred to the importance of the workers in our economy. He also noted that companys in part owes their success to management, but also in large part to responsible employees, which is particularly well demonstrated in our County.
The introductory speeches continued with representing all the attendees of the training, where all participants presented themselves briefly and informed the audience about the expectations of training.
The training was held by a representative of the Union of autonomous trade unions of Croatia Darko Šeperić. First, he presented a Handbook on implementing participation of employees in business practice. It emphasizes the importance of employee participation in order to achieve a successful business companies and organizations, provides practical guidance, tools and examples of good practice. Handbook is one of the main results of the project, created in collaboration of the project partners. Handbook was divided to participants as training material.
After that, the training program started. During the programme participantes have been acquainted with general meaning of employee participation, EU and national law and policy framework of employee involvement, with key employee involvement models, gain competences on tools that can be used to improve employee involvement and learned about employee involvement good practices from Handbook.
At the end of the training, participants received certificate of participation.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union