user_mobilelogo

eng

In October and November 2015 all the informative trainings were implemented according to the action plan. In Slovenia and Serbia the training for employers was realised, and in Croatia and Slovenia, a 1-day training for employees and their representatives was carried out. Altogether, 235 participants were involved in trainings, of which 115 were women. For the news on specific trainings click the links below.

si

V oktobru in novembru 2015 so bili skladno s planom aktivnosti izpeljana informativna usposabljanja. V Sloveniji in Srbiji smo izvedli usposabljanje za delodajalce, na Hrvaškem in v Sloveniji pa je bilo izpeljano 1-dnevno usposabljanje za zaposlene in njihove predstavnike. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 235 udeležencev, od tega 115 žensk. Za novice o posameznem usposabljanju kliknite na eno od spodnjih povezav.

cro

U listopadu i studenom 2015. godine su provedeni informativni treninzi u skladu s akcijskim planom. U Sloveniji i Srbiji održana je obuka za poslodavce, au Hrvatskoj i Sloveniji proveden je 1-dnevni trening za zaposlenike i njihovih predstavnike. Sve u svemu, 235 sudionika bilo e uključenih u treninge, od kojih su 115 bile žene. Za vijesti o specifičnim treninzima kliknite na linkove ispod.

srb

U oktobru i novembru 2015. realizovane su sve informativne obuke u skladu sa akcionim planom. U Sloveniji i Srbiji obuka za poslodavce je puštena, a u Hrvatskoj i Sloveniji izvršen je 1-dnevni trening za zaposlene i njihove predstavnike. Sve u svemu, 235 učesnika je učestvovalo u obukama, od kojih 115 bile su žene. Za vesti o specifičnim obukama kliknite na link ispod.

 

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union