user_mobilelogo

eng

The description of the project activities, along with the project deliverables: national, transnational forums and international conference, the handbook on employee involvement, the building of capacities through trainings and the resource centre, where the links to the different sources on employee involvement are available.

si

Opis projektnih aktivnosti, skupaj s projektnimi rezultati: nacionalni, nadnacionalni forumi in mednarodna konferenca, priročnik o vključevanju zaposlenih, razvoj kompetenc s pomočjo usposabljanj in viri, kjer so na voljo povezave do različnih virov o udeležbi zaposlenih.

cro

Opis projektnih aktivnosti, zajedno s projektnim produktima: nacionalni, transnacionalni forumi i međunarodna konferencija, priručnik o uključenosti zaposlenika, izgradnja kapaciteta kroz treninge i resurs centar, gdje su na raspolaganju linkovi do različitih izvora o uključenosti zaposlenika.

srb

Opis projektnih aktivnosti, zajedno sa rezultatima projekta: nacionalni, transnacionalni forumi i međunarodna konferencija, priručnik za uključivanje zaposlenih, izgradnja kapaciteta kroz treninge i centar resursa, gde su dostupni linkovi do različitih izvora o uključivanju zaposlenih.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union