user_mobilelogo
 
program program europske Zajednice za zapošljavanje, socijalnu solidarnost  i jednake mogućnosti
raspis Informacije, konzultacije i sudjelovanje predstavnika poduzeća
naziv projekta DEMINE - Povećanje uključenosti zaposlenika u poslovanje u poduzećima – kroz promociju EU zakona i politika
Akronim   DEMINE
trajanje 1. listopad 2014. – 30. studeni 2015.
proračun 151.723,17 EUR
financiranje potpora eu: 136.535,68 EUR
sufinanciranje partnera: 15.187,49 EUR
referentni broj VS/2014/0370
nosioc projekta PRIZMA zaklada za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja, institucija (Slovenija)
projektni partneri

Štajerska gospodarska zbornica (Slovenija)

savez samostalnih sindikata slovenije, područna služba podravje i koroška  (Slovenija)

hrvatska gospodarska komora, županijska komora krapina  (hrvatska)

savez samostalnih sindikata pančevo (Srbija)

CILJEVI

- Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalne saradnje između predstavnika zaposlenih i poslodavacau pogledu informisanosti, savetovanja i uključivanja zaposlenih u preduzećima u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Cilj projekta je razvoj pratećih alata za podsticanje i promociju uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima, kao i unapređenje uloge i uticaja zaposlenih u procesima donošenja odluka u preduzećima. Ciljevi projekta su:

- Razvijanje alata za promociju primene EU zakonodavstva, kao i nacionalnih zakona Slovenije, Hrvatske i Srbije, u oblasti uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima;

- Podsticanje razvoja kompetencija predstavnika zaposlenih za aktivan i efikasan pristup u procesu informisanja, savetovanja i učestvovanja prilikom donošenja odluka u preduzećima;

- Podizanje nivoa svesti kod poslodavaca i menadžmenta preduzeća o značaju uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka, kao i promocija pozitivnih efekata uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima;

- Podsticanje i promovisanje razmene informacija i dobrih praksi u cilju stvaranja povoljnih uslova za uspostavljanje mehanizama i tela za informisanje, savetovanje u uključivanje zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima zasnovanih na nacionalnom zakonodavstvu zemalja učesnica projekta, kao i EU zakonodavstvu.

Ključne aktivnosti projekta

U cilju razvoja međunarodne saradnje i umrežavanja, kao i identifikovanja primera dobre prakse i razmene iskustva na transnacionalnom i nacionalnom nivou, u oblasti uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima, biće izvedene sledeće aktivnosti:
Formiranje Nacionalnih fokusnih Grupa (NFG), po jedna u svakoj zemlji učesnici projekta. Na taj način osiguraće se konstruktivan početak procesa saradnje. Na početku projekta će u svakoj od zemalja učesnica biti fokus grupa koja predstavnike zaposlenih, poslodavaca, izvršne i zakonodavne vlasti i druge relevantne stručne aktere u delovanja zaposlenih- u svakoj zemlji po 20 predstavnika.
Implementacija Jednodnevnih nacionalnih radionica (Nacionalni (u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji), na kojima će se analizirati aktuelno stanje, primeri dobre prakse na različitim nivoima (nacionalni, regionalni, lokalni) u oblasti uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima, kao identifikovanja potreba zaposlenih, predstavnika sindikata i poslodavaca u svakoj zemlji učesnici projekta.
Organizacija i realizacija Transnacionlne radionice/Foruma u Hrvatskoj. Radionica će predstavnike iz različitih nacionalnih fokus grupa, i drugih zainteresovanih stručnjaka i aktera koji deluju u oblasti učešća zaposlenih u procesima donošenja odluka u preduzećima. Posebna pažnja će biti posvećena komparativnoj analizi primera dobre prakse koji su indetifikovani u svakoj od zemalja učesnica projekta.
Na osnovu zaključaka sa nacionalnih radionica, transnacionalne radionice, razmene iskustva i primera dobre prakse, a uz poštovanje nacionalnih zakonskih propisa i EU direktiva iz ove oblasti, biće razvijeni sledeći alati:
- Praktičan vodič (Priručnik) u kome će biti predstavljeni modeli, metodi i primeri dobre prakse za promociju i upoznavanje sa nacionalnim zakonodavstvima zamalja učesnica projekta i EU direktivama u oblasti uključivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima. Priručnik će biti dostupan u štampanom obliku na sva tri jezika (slovenački, hrvatski, srpski) i u elektronskom obliku (koji će biti dostupan i na engleskom jeziku).

- Informativna obuka za predstavnike poslodavaca i zaposlenih u cilju podizanja nivoa kompetencija u vezi evropskog zakonodavstva u oblasti učešća zaposlenih u procesima donošenja odluka u preduzećima (obuka će trajati 8-10 sati i biće održana u svakoj zemlji učesnici projekta ).

U cilju podizanja nivoa zainteresovanosti i uključivanja ciljne grupe, ključnih aktera i podizanje nivoa informisanosti opšte javnosti, tokom projekta i nakon njegovog završetka, biće realizovana intezivna kampanja. Načini komunikacije i promocije dogadjaja biće posebno predstavljeni na finalnoj transnacionalnoj konferenciji u Sloveniji. Konferencija će biti na osnovu prethodno ostvarenih projektnih aktivnosti, sa ciljem da unapredi održivost rezultata projekta i budućih aktivnosti. Transnacionalna konferencija će takođe predstaviti alate i veštine, moguća rešenja, inicijative i dobre prakse u ovoj oblasti.

Ciljne grupe

Ciljna grupa projekta su svi relevantni predstavnici tržišta rada (kao što su predstavnici zaposlenih, poslodavaca) kao i drugi predstavnici ekonomija zemalja učesnica. Projekat je direktno namenjen relevantnim donosiocima odluka, kao što su kreatori različitih politika i različite organizacije koje deluju na tržištu rada, a koje kreiraju i/ili implemetiraju mere i/ili programe za unapređenje uključivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima. Indirektno, projekat uključuje i druge eksperte, kao i širu javnost koja je zainteresovana za inovativne modele i pristupe u oblasti uključivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union