user_mobilelogo
   
Program EuropeanCommissionDGforEmployment, Social AffairsandEqualOpportunities
Poziv Information, ConsultationandParticipationofRepresentativesofUndertakings
Naziv projekta DEMINE - Developingemployeeinvolvement in enterprises–throughpromotionof EU lawandpoliciesapplication in this area
Acronim projekta DEMINE
Trajanje 1. octobar 2014 – 30. novembar 2015
Proračun 151.723,17EUR
Finansiranje projekta Sredstva Evropske unije: 136.535,68EUR
Sufinansiranje partnera: 15.187,49EUR
Referenca VS/2014/0370
Glavni partner PRIZMA FoundationforImprovementofEmploymentPossibilities, aninstitution(Slovenia)
Projektni partneri

Štajerska gospodarska zbornica (Slovenija)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška (Slovenija)

Hrvatska gospodarska komora, Območna zbornica Krapina(Hrvaška)

Savez samostalnih sindikata grada Pančeva i opština, (Srbija)

     

CILJEVI

- Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalne saradnje između predstavnika zaposlenih i poslodavacau pogledu informisanosti, savetovanja i uključivanja zaposlenih u preduzećima u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Cilj projekta je razvoj pratećih alata za podsticanje i promociju uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima, kao i unapređenje uloge i uticaja zaposlenih u procesima donošenja odluka u preduzećima. Ciljevi projekta su:

- Razvijanje alata za promociju primene EU zakonodavstva, kao i nacionalnih zakona Slovenije, Hrvatske i Srbije, u oblasti uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima;

- Podsticanje razvoja kompetencija predstavnika zaposlenih za aktivan i efikasan pristup u procesu informisanja, savetovanja i učestvovanja prilikom donošenja odluka u preduzećima;

- Podizanje nivoa svesti kod poslodavaca i menadžmenta preduzeća o značaju uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka, kao i promocija pozitivnih efekata uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima;

- Podsticanje i promovisanje razmene informacija i dobrih praksi u cilju stvaranja povoljnih uslova za uspostavljanje mehanizama i tela za informisanje, savetovanje u uključivanje zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima zasnovanih na nacionalnom zakonodavstvu zemalja učesnica projekta, kao i EU zakonodavstvu.

Ključne aktivnosti projekta

U cilju razvoja međunarodne saradnje i umrežavanja, kao i identifikovanja primera dobre prakse i razmene iskustva na transnacionalnom i nacionalnom nivou, u oblasti uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima, biće izvedene sledeće aktivnosti:
Formiranje Nacionalnih fokusnih Grupa (NFG), po jedna u svakoj zemlji učesnici projekta. Na taj način osiguraće se konstruktivan početak procesa saradnje. Na početku projekta će u svakoj od zemalja učesnica biti fokus grupa koja predstavnike zaposlenih, poslodavaca, izvršne i zakonodavne vlasti i druge relevantne stručne aktere u delovanja zaposlenih- u svakoj zemlji po 20 predstavnika.
Implementacija Jednodnevnih nacionalnih radionica (Nacionalni (u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji), na kojima će se analizirati aktuelno stanje, primeri dobre prakse na različitim nivoima (nacionalni, regionalni, lokalni) u oblasti uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka u preduzećima, kao identifikovanja potreba zaposlenih, predstavnika sindikata i poslodavaca u svakoj zemlji učesnici projekta.
Organizacija i realizacija Transnacionlne radionice/Foruma u Hrvatskoj. Radionica će predstavnike iz različitih nacionalnih fokus grupa, i drugih zainteresovanih stručnjaka i aktera koji deluju u oblasti učešća zaposlenih u procesima donošenja odluka u preduzećima. Posebna pažnja će biti posvećena komparativnoj analizi primera dobre prakse koji su indetifikovani u svakoj od zemalja učesnica projekta.
Na osnovu zaključaka sa nacionalnih radionica, transnacionalne radionice, razmene iskustva i primera dobre prakse, a uz poštovanje nacionalnih zakonskih propisa i EU direktiva iz ove oblasti, biće razvijeni sledeći alati:
- Praktičan vodič (Priručnik) u kome će biti predstavljeni modeli, metodi i primeri dobre prakse za promociju i upoznavanje sa nacionalnim zakonodavstvima zamalja učesnica projekta i EU direktivama u oblasti uključivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima. Priručnik će biti dostupan u štampanom obliku na sva tri jezika (slovenački, hrvatski, srpski) i u elektronskom obliku (koji će biti dostupan i na engleskom jeziku).

- Informativna obuka za predstavnike poslodavaca i zaposlenih u cilju podizanja nivoa kompetencija u vezi evropskog zakonodavstva u oblasti učešća zaposlenih u procesima donošenja odluka u preduzećima (obuka će trajati 8-10 sati i biće održana u svakoj zemlji učesnici projekta ).

U cilju podizanja nivoa zainteresovanosti i uključivanja ciljne grupe, ključnih aktera i podizanje nivoa informisanosti opšte javnosti, tokom projekta i nakon njegovog završetka, biće realizovana intezivna kampanja. Načini komunikacije i promocije dogadjaja biće posebno predstavljeni na finalnoj transnacionalnoj konferenciji u Sloveniji. Konferencija će biti na osnovu prethodno ostvarenih projektnih aktivnosti, sa ciljem da unapredi održivost rezultata projekta i budućih aktivnosti. Transnacionalna konferencija će takođe predstaviti alate i veštine, moguća rešenja, inicijative i dobre prakse u ovoj oblasti.

Ciljne grupe

Ciljna grupa projekta su svi relevantni predstavnici tržišta rada (kao što su predstavnici zaposlenih, poslodavaca) kao i drugi predstavnici ekonomija zemalja učesnica. Projekat je direktno namenjen relevantnim donosiocima odluka, kao što su kreatori različitih politika i različite organizacije koje deluju na tržištu rada, a koje kreiraju i/ili implemetiraju mere i/ili programe za unapređenje uključivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima. Indirektno, projekat uključuje i druge eksperte, kao i širu javnost koja je zainteresovana za inovativne modele i pristupe u oblasti uključivanja zaposlenih u procese donošenja odluka u preduzećima.

partnerji    

zastava eu mala
With financial support from the European Union